Програма ТАСІС WW/SCRE1/No.1: проект «Придунайські озера: стійке відновлення і збереження природного стану і екосистем» 2000-2002 лл.

Основна мета проекту полягала в розробці програми інтегрованого менеджменту з практичними рекомендаціями щодо зниження впливу забруднення, стійкого відновлення і збереження природного стану і екосистем в регіоні Придунайських озер в Україні, у співпраці з Румунією і Молдовою.

Програма моніторингу природного середовища охоплювала біорізноманіття водних і наземних екосистем, землекористування, грунту, метеорологію, якість води, гідрологію, гідрохімію, гідробіології, мікробіологію і т.д. Результати моніторингу використані при створенні та розробці моделей, підготовці Програми та Плану дій зі сталого збереження та менеджменту природного середовища.

Програма сусідства Румунія-Україна: проект 2007/141-164: «Розвиток транскордонного співробітництва в сфері інтегрованого управління водними ресурсами в єврорегіоні «Нижній Дунай»» 2007-2009 рр.

Метою проекту було сприяння впровадженню комплексного підходу до управління водними ресурсами за допомогою організації співпраці, спільної роботи, координації і зв’язку між зацікавленими сторонами, вдосконалення інституційної інфраструктури, поліпшення технічних можливостей і формування набору інструментів для управління водними ресурсами в Єврорегіоні «Нижній Дунай, а також впровадження базових принципів Рамкової Водної Директиви ЄС.

Програма FP7 Європейської Комісії: проект «Розвиток Чорноморської наукової мережі» (Upgrade Black Sea SCENE). 2009-2011 рр.

Цілями проекту є розширення існуючої дослідницької інфраструктури шляхом включення в неї 19 організацій з 6 країн басейну Чорного моря. Досягнення взаємозв’язку між 41 центром зберігання даних шляхом впровадження стандартів і програмних інструментів, що застосовуються в інфраструктурі SeaDataNet. Наповнення Чорноморської наукової мережі морськими даними та інформацією з організацією доступу до них через Інтернет. Адаптація стандартних методів оцінки якості даних з різних джерел для забезпечення їх надійності, сумісності та відповідності.

Програма FP7 Європейської Комісії: проект «Формування потенціалу для системи спостереження і оцінки Чорноморського басейну для підтримки сталого розвитку» (EnviroGRIDS @ Black Sea Catchment). 2009-2013 рр.

Метою проекту EnviroGRIDS є впровадження і використання нових міжнародних стандартів зберігання, аналізу, візуалізації та поширення ключової інформації про минуле, сьогодення і майбутнє стані регіону для оцінки його стійкості і вразливості. Для досягнення цих цілей EnviroGRIDS будує GRID інфраструктуру просторових даних, яка стане невід’ємною частиною Глобальної Системи Систем Спостереження за Землею (GEOSS) і буде сумісна з новою європейською директивою по Інфраструктурі Просторової Інформації в Євросоюзі (INSPIRE).

Наукова мета проекту «EnviroGRIDS @ Black Sea Catchment» — почати створення Системи спостережень, яка розглядатиме кілька суспільно корисних сфер в умовах мінливого клімату. Система включатиме інформаційну систему загального доступу для наукових / технічних експертів, зацікавлених сторін і громадськості.