Комплексна лабораторія зі спостереження за забрудненням природного середовища здійснює моніторинг стану забруднення атмосферного повітря в м Ізмаїлі, а також вод р. Дунай, придунайських озер і гирлового узмор’я. Лабораторія атестована на право вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (свідоцтво № РО-574/2007 від 24 вересня 2007р.).

До складу щоденних спостережень за забрудненням атмосферного повітря входять визначення вмісту в ньому оксидів сірки, азоту та вуглецю, сірководню формальдегіду та запилення. Розрахунковим шляхом визначається сумарний вплив оксидів сірки і азоту, спільна присутність яких підсилює їх негативний вплив на органи дихання людини, будівлі, металеві споруди і конструкції. На посту також відбираються проби на альфа — бензпірен, який є канцерогенною речовиною.

За результатами спостережень розраховується індекс забруднення, що дозволяє порівнювати стан забруднення атмосферного повітря в різних містах України.

У річкових, озерних і морських водах визначаються біліше 30 показників забруднення і речовин — забруднювачів (розчинені гази і солі, органічні речовини, синтетичні поверхнево — активні речовини, феноли, нафтопродукти, хлорорганічні отрутохімікати). На р. Дунай щомісяця проводиться відбір проб з поверхні і у дна на 14 закріплених станціях, які розташовані нижче і вище міст Рені, Ізмаїл, Кілія і Вилкове. Щомісяця в районі м Ізмаїл відбираються проби води для подальшого аналізу на вміст стронцію — 90, цезію -127, тритію. Щомісяця в районі м Рені і поквартально в районі м Вилкове відбираються проби води для подальшого визначення важких металів.

У гирлах рукавів Кілійської дельти Дунаю спостереження виробляються з квітня по вересень.

На озерах Кагул, Катлабух, Ялпуг, Кугурлуй, Китай і Сасик спостереження проводяться щоквартально, а на озерах Ялпуг і Кугурлуй додатково щомісяця ведуться спостереження за мінералізацією води.

На узбережжі Дунаю станції спостережень розміщені по 5 і 10-метровим Ізобати в районі гирла дунайських рукавів.

Результати гідрохімічного моніторингу гирлової області Дунаю публікуються в виданнях Державного водного кадастру.