Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Нормативно-правові  акти та інформаційні матеріали

 


Міжнародні документи:

 

Загальна декларація прав людини

 

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир

 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос)

 

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

 

Пекінська декларація 1995 року

 

Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй

 

Цілі Сталого Розвитку ООН

 

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 року

 

Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

 

Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України (Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок)

 

Резолюції Ради Безпеки ООН:

 

Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року

 

Резолюція 1820 (2008), ухвалена Радою Безпеки на її 5916-му засіданні, 19 червня 2008 року

 

Резолюція 1888 (2009), ухвалена Радою Безпеки на її 6195-му засіданні, 30 вересня 2009 року

 

Резолюція 1889 (2009), ухвалена Радою Безпеки на її 6196-му засіданні, 5 жовтня 2009 року

 


Національні документи:

 

Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

 

Указ Президента України „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634-р «Про національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року”

 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’і, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми”

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 “Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року”

 

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ» від 14 квітня 2020 р. № 257

 

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про деякі питання діяльності Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі» від 13 лютого 2020 р. № 108

 

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 7 лютого 2020 р. № 86

 

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з координації питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 7 лютого 2020 р. № 87

 

Наказ Міністерства соціальної політики України Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах від 29 січня 2020 р. № 56

 


 

Повідомити про дискримінацію

(04841) 75-4-07
report.abuse@dhmo.org.ua