Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (ГМО) була організована у вересні 1960 р. на базі підрозділів Гідрометслужби України, що існували на той час на радянській ділянці Дунаю: Гідрометеорологічного бюро і метеостанції у м. Ізмаїлі, Дунайської гирлової станції в м. Вилкове, а також з фахівців Базової гідрометстанціі Червонопрапорної Дунайської військової флотилії. Місцем розташування її центрального офісу стало місто Ізмаїл.

Нині Дунайська ГМО є бюджетною неприбутковою організацією, яка входить в сферу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру (м. Київ). В рамках своїх повноважень обсерваторія бере участь в реалізації державної політики в сфері гідрометеорологічної діяльності.
За минулі роки Дунайська ГМО перетворилася на великий спеціалізований науково-виробничий підрозділ гідрометслужби України, який займається дослідженями гідрометеорологічного режиму та стану забруднення природного середовища гирлової області Дунаю. При цьому необхідно відзначити, що в зону діяльності Дунайської ГМО входять: друга за величиною ріка Європи – Дунай, найбільші в Україні водойми природного походження – придунайські озера Ялпуг, Кугурлуй та інші, а також північно-західна частина Чорного моря. Відповідальність обсерваторії в області метеорологічних прогнозів поширюється на весь басейн Дунаю (817 тис. Кв. Км), а гідрологічні прогнози готуються по всій судноплавній ділянці Дунаю – від Німеччини до гирла рукава Бистрого.

В даний час мережа гідрометеорологічного моніторингу Дунайської ГМО в гирловії області Дунаю складається з 16 стаціонарних гідрологічних постів, які ведуть щоденні спостереження за рівнем, температурою, мутностью води і льодовими явищами на придельтовій ділянці Дунаю, в рукавах дельти, придунайських озерах і гирловому узбережжі; 24 гідрометричних створів для вимірів витрат води та наносів на Дунаї і водотоках системи Кілійського рукава, метеорологічних станцій в Ізмаїлі і Вилково, а також морської гідрометеорологічної станції Усть-Дунайськ.

Щомісячний відбір проб води та їх подальший гідрохімічний аналіз виробляється в 35 постійних точках української ділянки Дунаю і на всіх придунайських озерах. Всього за рік фахівцями обсерваторії виконується близько 13 тисяч аналізів, результати яких дозволяють контролювати стан забруднення водних об’єктів. Крім того, ведеться щоденний контроль за станом забруднення атмосферного повітря в Ізмаїлі.

Однією з найважливіших функцій обсерваторії є забезпечення оперативно-прогностичної інформації місцевих органів влади, підприємств морегосподарського комплексу, підрозділів Держприкордонслужби України, підприємств життєзабезпечення українського Придунав’я та інших споживачів.

Дунайська ГМО є активним учасником загальнонаціональних природоохоронних проектів. Так, починаючи з 2004 р, організація бере участь в проекті відновлення глибоководного суднового ходу (ГСХ) «Дунай-Чорне море» на українській ділянці дельти Дунаю. В його рамках фахівцями Дунайської ГМО було підготовлено гідрологічне обґрунтування проекту ГСХ і протягом останніх 10 років вони беруть участь в реалізації Програми комплексного екологічного моніторингу ГСХ, яка виконується під керівництвом Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (м.Харків).

Важливим напрямком діяльності колективу Дунайської ГМО є участь в міжнародних проектах, таких як «Розвиток транскордонного співробітництва в сфері інтегрованого управління водними ресурсами в Єврорегіоні Нижній Дунай» (2007-2009 рр.), Проекти Європейської Комісії «Розвиток Чорноморської наукової мережі» (2009-2011 рр .) і «Формування потенціалу для системи спостережень і оцінки Чорноморського басейну для підтримки сталого розвитку» (2009-2013 рр.).

Тільки за останні роки колективом фахівців Дунайської ГМО підготовлений цілий ряд довідкових матеріалів по гідрології української ділянки Дунаю для передачі в Дунайську комісію (м Будапешт).